woensdag 28 december 2011

Poetic, delicate and beautiful French creations

These beautiful and delicate creations are handmade by Laurence Bonnet from Rose Miniscule.
 


Deze mooie delicate handwerkjes zijn gemaakt door Laurence Bonnet van Rose Miniscule.


Rose Miniscule is based in France. There's a shop and a blog.
Take a look at her poetic characters and beautiful mobiles. 

De poetische karakters en prachtige mobielen van dit Franse label zijn online te koop en te zien zijn op Rose Miniscule's blog .


Knuffels à la carte

Geen opmerkingen:

Een reactie posten