vrijdag 6 september 2013

Do you like colors?

The Lorem Ipsum Store from Signapore loves pantone and animals. This has led to a series of colored animal pins with matching pantone colors. The pins are made of felt and for sale via the Lorem Ipsum Store's facebook page.

The Lorum Ipsum Store uit Signapore houdt van pantone en van dieren. Dit heeft geleid tot een serie gekleurde dierenbroches met bijpassende pantone kleuren.  De broches zijn gemaakt van vilt en te koop via de facebookpagina van The Lorum Ipsum Store.    Geen opmerkingen:

Een reactie posten